Právní služby na UP

Poskytováním právních služeb se rozumí zejména zastupování v řízení před soudy, správními úřady a jinými orgány, poskytování právních rad, sepisování listin (smluv, podání a podobně) a zpracovávání právních rozborů, stanovisek, vyjádření. Právní služby jsou poskytovány ve věcech týkajících se zájmu Univerzity Palackého v Olomouci, nikoli v soukromém zájmu dotčené osoby (soukromé porady nejsou poskytovány).

K poskytováním právních služeb je v rámci Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen „UP“) výslovně pověřeno několik útvarů, přičemž jde zejména o:

Kromě takto výslovně pověřených útvarů se fakticky výkladem práva v příslušné oblasti zabývají i další útvary celouniverzitní či útvary jednotlivých součástí UP, např.

  • útvary lidských zdrojů, resp. personální oddělení (oblast personalistiky, mzdového účetnictví, pracovněprávní dokumenty);
  • útvary ekonomické (problematika daňová, rozpočtová, účetnictví);
  • útvary zabývající se bezpečností práce (BOZP, požární ochrana);
  • Projektový servis UP či fakultní projektové útvary (praktická příprava a realizace projektů v rámci příslušné legislativy)
  • pověřenec pro ochranu osobních údajů UP (výkon agendy pověřence dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů, poradenství v oblasti ochrany osobních údajů, vydávání stanovisek a metodik).

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)