Academic Ranking of World Universities (ARWU)

Šanghajský žebříček

Žebříček ARWU je nejstarším mezinárodním žebříčkem vysokých škol na světě, poprvé byl publikován v roce 2003. Původně vznikal na Šanghajské univerzitě, od roku 2009 ho zpracovává společnost Shanghai Ranking Consultancy. Soustředí se především na vědeckou a výzkumnou úroveň institucí, volí jinou metodiku než například THE World University Rankings a QS World University Rankings. Pro hodnocení světových univerzit využívá ARWU šest ukazatelů, včetně počtu článků publikovaných v časopisech Nature a Science i citačního ohlasu publikací. Sleduje mimo jiné také počet nejcitovanějších vědců v databázi Highly Cited Researchers či počet nobelistů spjatých s danou institucí.

Univerzita Palackého do ARWU poprvé pronikla v roce 2017, kdy byl kromě TOP 500 univerzit zveřejněn i seznam univerzit zařazených na 501. až 800. pozici. Univerzita Palackého v něm obsadila 601. až 700. pozici. Přestože se v roce 2018 rozrostl žebříček o dalších 200 míst a eviduje již tedy 1000 vysokých škol, dokázala olomoucká univerzita v letech 2019 a 2020 dosáhnout na své nejlepší umístění, konkrétně 501.–600. místo. V posledním vydání pro rok 2021 se olomoucká univerzita propadla na 701. –800. příčku, když poklesla ve skóre indikátoru počtu vysoce citovaných výzkumných pracovníků vybraných Clarivate Analytics.

Kromě globálního hodnocení byly zveřejněny také žebříčky univerzit v 54 předmětech v přírodních vědách, technických vědách, vědách o živé přírodě, lékařských vědách a společenských vědních oborech. Celkově bylo hodnoceno více než 4000 vysokých škol. Univerzita Palackého se mezi nejlepší pětistovku probojovala v sedmi oborech, a to ve fyzice, chemii, ekologii, vědách o materiálech a inženýrství, zemědělských vědách, veřejném zdraví a farmaceutických vědách společně s farmacií.

 

celkové pořadí 2018

celkové pořadí 2019

celkové pořadí 2020

celkové pořadí 2021

Univerzita Karlova v Praze

201.-300.

201.-300.

201.-300.

201.-300.

Masarykova univerzita v Brně

501.-600.

601.-700.

601.-700.

601.-700.

Univerzita Palackého v Olomouci

601.-700.

501.-600.

501.-600.

701.-800.

Vysoké učení technické v Brně

-

-

-

701.-800.

ČVUT

601.-700.

701.-800.

701.-800.

801.-900.

Česká zemědělská univerzita v Praze

901.-1000.

901.-1000.

801.-900.

801.-900.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

901.-1000.

701.-800.

901.-1000.

-

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

901.-1000.

901.-1000.

901.-1000.

-

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

-

-

-

901.-1000.

Zdroj: Academic Ranking of World Universities

Podrobné informace zpracované do tabulek.