QS World University Rankings

Mezinárodní žebříček vysokých škol QS World University Rankings je spolu s žebříčkem Times Higher Education (THE) a Šanghajským žebříčkem považován za nejprestižnější mezinárodní hodnocení.  Jako jediný mezinárodní žebříček získal oficiální uznání od mezinárodní asociace IREG - Observatory on Academic Rankings and Excellence, jež se věnuje hodnocení a kritickému pohledu na existující mezinárodní žebříčky. Univerzita Palackého do něj pronikla poprvé v roce 2016. QS World University Rankings 2022 zaujímá 601. až 650. pozici, o rok dříve se umístila na 591.–600. místě.

Žebříček hodnotil přes 1300 univerzit z  93 zemí, mezi kterými má Česká republika patnáct zástupců.

Obdobně jako jiné žebříčky vysokých škol hodnotí i QS World University Rankings vědu a výzkum na základě bibliografických databází článků a citací. V těchto kritériích UP v posledních letech hraje v tuzemsku vůdčí roli a dobrou pozici má i v zahraničí, což dokládají také další významná mezinárodní srovnání. Žebříček QS však navíc posuzuje například i poměr počtu pedagogů na studenty, podíl zahraničních studentů a akademických pracovníků a provádí i anketní šetření pro hodnocení reputace škol. Reputace škol, tedy to, jak ji vnímá akademický svět a významní zaměstnavatelé v mezinárodním kontextu, má čtyřicetiprocentní váhu.

www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings 

Dílčím žebříčkem je zde QS World University Rankings by Subject, který se zaměřuje na hodnocení univerzit v 51 oborech rozdělených do pěti oblastí (Arts & Humanities, Engineering & Technology, Life Sciences & Medicine, Natural Sciences, Social Sciences & Management). V rankingu pro rok 2021 se Univerzita Palackého umístila v 6 oborech.

QS by Subject   2018 2019 2020 2021
Arts and Humanities Lingvistika 251—300 201—350 251—300 -
Moderní jazyky 251—300 251—300 201—250 -
Life Sciences and Medicine Zemědělství a lesnictví - 251—300 251—300 251—300
Biologické vědy - - 551—600 551—600
Lékařství 451—500 451—500 451—500 451—500
Natural Sciences Přírodní vědy - - 451—500 401—450
Chemie 401—450 - 451—500 351—400
Fyzika a astronomie 501—550 - - 501—550