QS Emerging Europe and Central Asia Ranking

Žebříček pro rok 2021 vydala britská vzdělávací společnost Quacquarelli Symonds (QS). V letošním roce do něj bylo zahrnuto 400 univerzit z 29 zemí. Univerzita Palackého se umístila na 37. příčce a QS EECA u ní zvlášť vyzdvihuje vysoký počet citací v odborných publikacích a velký význam výzkumu. V porovnání s ostatními českými univerzitami je nejlepší v indikátorech Citations per paper a International Faculty (počet zahraničních akademických a vědeckých pracovníků v porovnání k celkovému počtu akademických a vědeckých pracovníků).

QS EECA 2021 Citations per Paper International Faculty
UK 89,3 58,6
ČVUT 28,7 69,2
MU 86,5 78,5
VUT 32,3 41,3
UP 98,8 84,0