Zapojte se do soutěže „Korea a Česká republika“

pondělí 3. prosinec 2018, 10:04 – Text: Martin Šturdík a Andreas Schirmer

Korejská sekce katedry asijských studií zve k účasti ve 2. ročníku Soutěžě v kreativitě pro všechny studenty Univerzity Palackého v Olomouci. Znalost korejštiny není nutná. Hlavní cenou bude odměna ve výši 25 000 Kč, druhá cena je honorována částkou 10 000 Kč a třetí cena částkou 5 000 Kč.

Účast je možná individuálně nebo v týmu. Tematicky by se pak projekty měly zaměřovat na rozšiřování povědomí o Koreji a korejské kultuře v Olomouci a naopak.

Uzávěrka pro odevzdání díla je 20. května 2019.

Detailní informace najdete na našem webu.

Těšíme se na vaši účast!

Martin Šturdík, M.A. a Mag. Dr. Andreas Schirmer
Katedra asijských studií FF UP