Výběrové řízení FTK na místa vědeckých, výzkumných a vývojových pracovníků

Pondělí 12. říjen 2020, 10:14

Děkan Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení na obsazení 3 pracovních míst na pozici odborný vědecký, výzkumný a vývojový pracovník v rozsahu úvazku min. 0,80 fondu pracovní doby (32 hodin týdně).

Kvalifikační požadavky:

  • magisterské vzdělání v oboru zaměřeném na aplikovanou tělesnou výchovu nebo aplikované pohybové aktivity, doktorské studium kinantropologie zaměřené na aplikované pohybové aktivity nebo magisterské studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na speciální pedagogiku a tělesnou výchovu nebo magisterské studium v programu TV a sport a program v systému celoživotního vzdělávání zaměřeného na aplikované pohybové aktivity nebo 3 roky praxe na pracovišti zaměřeném na poradenství v aplikované tělesné výchově,
  • předpoklady k pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti,
  • samostatnost a morální bezúhonnost.

Nabízíme:

  • 40 dnů dovolené, pracovní telefon, stravenky, možnost celoživotního vzdělávání a účasti na školení, možnost bezplatně využívat sportovní vybavení k pracovním i mimopracovním účelům.

Předpokládaný nástup:  1. prosince 2020

Strukturovaný životopis s přehledem dosavadní praxe a kopii dokladu o dosaženém vzdělání, příp. potvrzení od poradenského zařízení v oblasti aplikované tělesné výchovy,  zašlete poštou na adresu: Mgr. Ladislava Meluchová, personální oddělení FTK UP, třída Míru 117, 771 11 Olomouc nebo na e-mail:  ladislava.meluchova@upol.cz a michal.safar@upol.cz.

Uzávěrka přihlášek je stanovena do 15. 11. 2020.

Přečtěte si, prosím, poučení o zpracování osobních údajů na této adrese: https://www.upol.cz/univerzita/ochrana-osobnich-udaju/.

Kontaktní osoba:

Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D.

Katedra aplikovaných pohybových aktivit

Fakulta tělesné kultury | Univerzita Palackého v Olomouci

třída Míru 117 | 771 11  Olomouc

T: +420 733 690 599| E: ondrej.jesina@upol.cz

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pozici ve výjimečném případě bez udání důvodu neobsadit nebo zrušit výběrové řízení.

Zpět