Vedoucí Kabinetu pedagogické přípravy PřF UP

čtvrtek 21. květen 2020, 9:10

Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení, hledá vhodné kandidáty a kandidátky na obsazení pozice

Vedoucí kabinetu pedagogické přípravy

Pracoviště: Kabinet pedagogické přípravy (informace o pracovišti)
Počet pozic: 1
Úvazek: 0,5
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2020

Požadavky na uchazeče:

 • VŠ vzdělání stupně Ph.D. (nebo ekvivalent);
 • minimálně pětiletá činnost v oboru;
 • pedagogické zkušenosti;
 • publikační a vědecká činnost v oboru;
 • grantová činnost v oboru;
 • zkušenosti s vedením týmu;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.

Další požadavky na uchazeče:

Požadované dokumenty dokládané k přihlášce do výběrového řízení:

 • strukturovaný profesní životopis;
 • sken dokladů o dosaženém vzdělání;
 • seznam publikační činnosti;
 • strukturovaný písemný dokument o rozsahu max. 3 stran formátu A4 obsahující
  • stručnou SWOT analýzu pracoviště (pro externí uchazeče je možnost vyžádání základních informací o pracovišti na e-mailu dagmar.petrzelova@upol.cz);
  • koncepci pracoviště v dlouhodobém a krátkodobém horizontu (měla by zahrnovat hlavní očekávané finanční zdroje a výdaje, personální politiku, hlavní odborné a pedagogické aktivity a vizi fungování učitelských oborů na PřF UP).

Přihlášky do výběrového řízení prosím zasílejte výhradně elektronicky na e-mailovou adresu dagmar.petrzelova@upol.cz.

Uzávěrka přihlášek je stanovena na 22. 6. 2020.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pozici ve výjimečném případě bez udání důvodu neobsadit nebo zrušit výběrové řízení.

Zpět