Vědci z Přírodovědecké fakulty UP se zapojí do monitoringu tepelných poměrů v Olomouci

Úterý 25. červen 2024, 9:19

Olomouc (25. června 2024) Monitoring tepelných poměrů a dopravy v Olomouci pomocí otevřených dat ze sítě senzorů IoT je jedním z hlavních cílů mezinárodního projektu EnCLOD (Enhancing Governance Capacities of Local Authorities Using Open Data), do kterého se zapojí i Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Společně s firmami CityOne, CITIQ a olomouckým magistrátem vědci získaná data analyzují a navrhnou opatření, pomocí kterých bude možné v městském prostředí předcházet vzniku tepelných ostrovů a regulovat houstnoucí automobilovou dopravu. Projekt EnCLOD je financován z programu Interreg Central Europe.

Projekt EnCLOD má za cíl zlepšit správu pěti regionů ve střední Evropě prostřednictvím využívání otevřených dat a senzorových sítí IoT (Internet of Things). Projekt posiluje víceúrovňové řízení, zapojuje občanskou společnost a podporuje spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem, čímž podporuje inovace a ekonomickou prosperitu.

Klíčem ke správným rozhodnutím při správě města jsou data a jejich správná interpretace. V rámci tohoto projektu proto ve spolupráci s partnery z komerčního sektoru vybudujeme senzorovou síť. Ta bude sbírat data o dvou významných faktorech ovlivňujících život ve městech, kterými jsou doprava a teplota. Tato data následně vyhodnotíme a vytvoříme nad nimi nástroj, který poslouží jako důležitý podklad pro rozhodování samosprávy o tom, jakými opatřeními bude na území města  předcházet vzniku nežádoucích tepelných ostrovů. V neposlední řadě budou tato data veřejně přístupná formou open dat,“ uvedl vedoucí olomouckého projektového týmu Jaroslav Burian z katedry geoinformatiky.

Zástupci přírodovědecké fakulty se společně s ostatními devíti partnery projektu poprvé setkali na konci května v italské Vicenze, kde experti společně probrali pět pilotních oblastí projektu. Mezi nimi i část, za kterou budou zodpovědní také odborníci z katedry geoinformatiky. „V prezentaci jsme představili plánované aktivity. Přírodovědecká fakulta tak díky spolupráci s dalšími partnery přispěje nejen ke zlepšení kapacity správy místních úřadů, ale zejména ke zvýšení kvality života občanů v regionech, které se do projektu zapojí,“ doplnil Jaroslav Burian z katedry geoinformatiky.

Projekt EnCLOD bude řešen ve spolupráci s dalšími devíti partnery z regionu střední Evropy, mezi které patří regionální samospráva italské provincie Vicenza, samospráva slovinského města Nova Gorica a univerzity v Benátkách, Lublani a Žilině. Do projektu se zapojí i partneři z firemního sektoru zaměřující se na práci a s datovými senzory CITIQ a CityOne a dopravní podnik města Debrecín.

Kontaktní osoba:

doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D. | katedra geoinformatiky
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
E: jaroslav.burian@upol.cz | T: 585 634 523

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)