Univerzita Palackého bude intenzivněji zkoumat a podporovat kulturní a kreativní průmysly v Olomouci

středa 9. leden 2019, 11:09 – Text: OK

Olomouc (9. ledna 2019) Univerzita Palackého se v letošním roce ještě intenzivněji zaměří na výzkum kulturních a kreativních průmyslů (KKP). Analyzovat současnou situaci KKP, vytvářet v Olomouci kreativní a inspirativní prostředí pro start-upy, a zamezovat tak odlivu talentovaných lidí z olomoucké aglomerace jí nově umožní i získané grantové prostředky od Technologické agentury České republiky.

Tým odborníků uspěl v rámci výzvy ÉTA Technologické agentury České republiky s projektem „Výzkum motivací aktérů kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci a návrh strategie pro posílení segmentu“.

Olomouc je líhní talentovaných lidí s nápady a vizemi, ale mnoho z nich často odchází do větších měst. Právě toto chce nový projekt změnit. „Cílem projektu je posílení pozice kreativních průmyslů v rámci olomoucké aglomerace, a to cestou kvalitativní analýzy současné situace a návrhu opatření pro zamezení tzv. brain drainu (odchodu talentů a lidského kapitálu)," prozradil Rostislav Nétek, hlavní řešitel projektu, recept na to, jak podpořit development v oblasti KKP v Olomouci.

Nový projekt by měl vést k návodu, jak v Olomouci udržet talenty a jak maximálně využít lidský kapitál k proměně image města a ke zlepšení zdejšího podnikatelského prostředí,“ doplnil Petr Bilík, prorektor Univerzity Palackého a jeden z odborných garantů projektu.

Řešitelský tým momentálně pracuje na veřejné databázi zapojených subjektů (http://kreativniolomouc.cz/databaze) a připravuje sérii kulatých stolů a workshopů s aktéry KKP i zástupci institucí strategického plánování. Cílem projektu je pak především definovat soubor doporučení pro jednotlivá odvětví KKP a vytvořit unikátní specializovanou mapu, která na základě geoinformační modelace, analýzy a vizualizace zpracuje přehlednou strukturu přílivu a odlivu firem a pracovníků v Olomouci i přilehlém okolí.

Výraznou roli při rozšiřování KKP v Olomouci přitom hrají tzv. aplikační garanti – statutární město Olomouc, Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest a obě coworkingová centra sídlící v Olomouci (Vault42 a Coworking Olomouc).

Projekt přímo navazuje na výsledky projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů na Olomoucku, který v letech 2016–2017 uskutečnila platforma Kreativní Olomouc (http://kreativniolomouc.cz). Více o současném projektu se dozvíte na stránkách https://kkp.upol.cz/.

 

Kontaktní osoba:
Rostislav Nétek | hlavní řešitel projektu
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
E: rostislav.netek@upol.cz | M: 721 319 100