Studenti z celého světa budou v Olomouci studovat rozvojová studia

čtvrtek 25. květen 2017, 9:26 – Text: OK

Olomouc (25. května 2017) – Univerzita Palackého v Olomouci na podzim uvítá první posluchače mezinárodního studijního magisterského programu Mezinárodní rozvojová studia (GLODEP). Zájem o něj projevilo 758 uchazečů ze 105 zemí, uspělo 20 nejlepších. Kromě Olomouce usednou studenti do lavic i na partnerských univerzitách ve Francii a Itálii, diplomové práce mohou připravovat například na univerzitách v Bhútánu, Rwandě nebo na Madagaskaru. Projekt podpořený Evropskou komisí obstál v konkurenci 80 návrhů a jedná se o jediný projekt schválený v roce 2016, který vede česká univerzita.

GLODEP nabízí studentům možnost vzdělávat se na třech evropských univerzitách, které realizují programy v oblasti rozvojových studií a rozvojové ekonomie. Kromě nejstarší moravské univerzity se jedná o francouzskou University of Clermont Auvergne a italskou University of Pavia. „Na každé z nich stráví studenti půl roku, poslední semestr je věnován stážím a psaní diplomových prací. Cílem programu je připravit odborníky v oblasti rozvojových politik. Absolventi mohou pracovat v mezinárodních či národních organizacích, které se zabývají rozvojem. Někteří třeba najdou uplatnění v neziskovém sektoru či ve firmách, jež se zaměřují na udržitelný ekonomický a lidský rozvoj,“ uvedla koordinátorka projektu Simona Šafaříková z Katedry rozvojových a environmentálních studií Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého.

Do spolupráce jsou zapojeny i mimoevropské univerzity. Studenti na nich mohou zpracovat diplomové práce a konzultovat problematiku s tamními profesory. „Nabídka je skutečně pestrá – jedná se o bhútánskou Royal University of Bhutan, rwandskou University of Rwanda, kyrgyzskou Alatoo Atatürk University v Biškeku, palestinskou Bethlehem University a také madagaskarskou Université Catholique de Madagascar. Spolupráci s těmito univerzitami jsme navázali na základě předchozích kontaktů,“ řekl další koordinátor projektu Miroslav Syrovátka. Na základě dřívější spolupráce se projektu účastní i neakademické instituce, například celoevropská organizace ALDA nebo Člověk v tísni, do nichž v minulosti mířila na praxe či stáže řada olomouckých studentů.

Díky finanční podpoře Evropské komise získá v rámci evropského projektu Erasmus Mundus Joint Master Degree celkem 60 účastníků během čtyř let programu příspěvek na studium. Kromě stipendistů může být přijato omezené množství studentů, kteří si školné uhradí sami. Největší zájem o studium byl z regionu subsaharské Afriky (151 přihlášek) a jižní Asie (139 přihlášek).

Pro nadané studenty z chudých zemí je školné zásadní překážkou pro získání kvalitního vzdělání na prestižních evropských univerzitách. Program GLODEP pomáhá tento problém řešit – nejlepším studentům poskytne příspěvek na pokrytí životních a studijních nákladů v České republice, Francii a Itálii. Dalším přínosem programu je možnost sdílení znalostí, zkušeností a názorů studentů z různých zemí světa, kteří spolu stráví dva roky studia. Je nepochybné, že tento mezinárodní program posílí renomé Univerzity Palackého v České republice i zahraničí,“ je přesvědčena Šafaříková.

Nápad vytvořit mezinárodní magisterský program v oblasti rozvojových studií vznikl na podzim roku 2014. Příprava projektu trvala dva roky a obnášela intenzivní komunikaci se zahraničními partnery. Původně byl program koncipován pro čtyři partnerské univerzity, mezi něž původně patřila turecká Fatih University. Po tamním puči však byla společně s dalšími 14 tureckými univerzitami prezidentským dekretem uzavřena, takže již schválený projekt bylo nutné přepracovat.

 

Kontaktní osoba:

Simona Šafaříková | koordinátorka projektu
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého | Katedra rozvojových a environmentálních studií
E: simona.safarikova@upol.cz | M: 7760120 278