Studenti mohou soutěžit o Cenu rektora UP

Ilustrační foto: Milada Hronová
středa 28. listopad 2018, 12:40 – Text: (red)

Pokud považujete svou bakalářskou nebo magisterskou práci za zdařilou, přihlaste ji během následujících týdnů do soutěže o Cenu rektora UP. Do soutěže se mohou zapojit také studenti-sportovci. Hodnotit se bude jejich nejlepší sportovní výkon, kterého dosáhli v akademickém roce 2017/2018. Posledním termínem, kdy bude organizátorský tým přihlášky a práce do soutěže přijímat, je poledne 13. prosince 2018.

Práce za akademický rok 2017/2018 bude posuzovat komise složená ze zástupců všech osmi fakult Univerzity Palackého. Ty nejlepší pak navrhne rektorovi k ocenění.

„Přihlásit je možno již obhájené bakalářské a diplomové práce nebo článek v odborném tisku. Práce přihlášené do soutěže v minulých letech nebudeme přijímat,“ uvedl Tomáš Krejčiřík z Oddělení komunikace UP. „Autorům vítězných prací a nejlepším sportovcům osobně poblahopřeje rektor UP Jaroslav Miller během slavnostního vyhlášení v únoru 2019. Oceněné studenty jistě potěší také finanční odměna,“ dodal Tomáš Krejčiřík z oddělení komunikace UP.

Do soutěže je potřeba odevzdat jedno vyhotovení vědecké práce spolu s vyplněnou přihláškou, posudky a zhodnocením přínosu práce. V případě sportovních cen stačí za jednotlivce či kolektiv vyplnit elektronický formulář.

V minulém ročníku ocenil rektor Jaroslav Miller 47 studentských vědeckých a uměleckých prací. Nejvíce byli zastoupeni posluchači filozofické a pedagogické fakulty. Dalších 9 cen obdrželi studenti za své sportovní výkony. Během ceremoniálu byli oceněni také akademici – autoři 47 nejlepších vědeckých knih. Nejsilnější zastoupení měly tituly z humanitních a společenských věd.

Podrobné podmínky soutěže i potřebné formuláře najdete na úřední desce UP.