Soutěž pro studenty: ČR a Korea

čtvrtek 12. duben 2018, 9:55 – Text: OK

Korejská sekce Katedry asijských studií FF UP vypisuje soutěž pro studenty Univerzity Palackého. Téma je Česká republika a Korea a vítězné kreativní práce budou štědře finančně odměněny. Více informací najdete na seed.upol.cz/activities/creativity-contest/.