Rektor UP ocenil práce a sportovní výkony studentů

úterý 15. leden 2019, 10:24 – Text: OK

Odborná hodnotitelská komise složená ze zástupců fakult Univerzity Palackého v Olomouci rozhodla o výsledcích cen rektora UP autorům závěrečných prací a sportovcům za nejlepší sportovní výkon. Rektor UP v soutěži o Cenu rektora UP za nejlepší vědeckou nebo uměleckou práci bakalářských a magisterských studijních programů v roce 2018 a Cenu rektora pro nejlepší sportovce z řad studentů UP pro rok 2018 ocenil 38 studentek a studentů.

Studentská část soutěže o ceny rektora byla vyhlášena 28. listopadu 2018. Přihlášky přijímal organizátorský tým do 13. prosince 2018.

Autorům vítězných prací a nejlepším sportovcům osobně poblahopřeje rektor Jaroslav Miller na slavnostním vyhlášení během Akademického týdne UP ve čtvrtek 21. února 2019 od 10:30. Oceněné studenty rovněž potěší finanční odměna.

V 33 oceněných pracích byli nejvíce zastoupeni posluchači filozofické a přírodovědecké fakulty. Celkem 5 cen obdrží studenti za své sportovní výkony. Během ceremoniálu bude uděleno také čestné uznání 48 akademikům - autorům či autorek 46 nejlepších vědeckých knih. Nejsilnější zastoupení měly tituly z humanitních a společenských věd.

 

Seznam oceněných studentek a studentů

Seznam oceněných akademických pracovníků