Rektor Univerzity Palackého ocenil práce studentů

úterý 30. leden 2018, 8:56 – Text: OK

Odborná hodnotitelská komise složená ze zástupců všech osmi fakult Univerzity Palackého v Olomouci rozhodla o výsledcích cen rektora UP autorům diplomových prací a sportovcům za nejlepší sportovní výkon. Rektor UP v soutěži o Cenu rektora UP za nejlepší vědeckou nebo uměleckou práci bakalářských a magisterských studijních programů v roce 2017 a Cenu rektora pro nejlepší sportovce z řad studentů UP pro rok 2017 ocenil 56 studentek a studentů.

Studentská část soutěže o ceny rektora byla vyhlášena 28. listopadu 2017. Přihlášky přijímal organizátorský tým do 15. prosince 2017.

Autorům vítězných prací a nejlepším sportovcům osobně poblahopřeje rektor Jaroslav Miller na slavnostním vyhlášení během Akademického týdne UP ve středu 21. února 2018 od 10 hodin. Oceněné studenty rovněž potěší finanční odměna.

Ve 47 oceněných pracích byli nejvíce zastoupeni posluchači filozofické a přírodovědecké fakulty. Celkem 9 cen obdrží studenti za své sportovní výkony. Během ceremoniálu bude oceněno také 55 akademiků - autorů či autorek 47 nejlepších vědeckých knih. Nejsilnější zastoupení měly tituly z humanitních a společenských věd.

Seznam oceněných studentek a studentů

Seznam oceněných akademických pracovníků