Odborný asistent se zaměřením na naftové inženýrství

pondělí 18. květen 2020, 12:35

Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení, hledá vhodné kandidáty a kandidátky na obsazení akademické pozice

Odborný asistent se zaměřením na naftové inženýrství

Pracoviště: katedra geologie (informace o katedře)
Počet pozic: 1
Úvazek: 1,0
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2020

Požadavky:

  • Ph.D. v příslušném oboru (naftové inženýrství);
  • minimálně 5 let praxe v oboru;
  • kvalitní vědecká činnost a početné publikace v impaktovaných časopisech;
  • zkušenosti s pedagogickou činností na úrovni vysoké školy;
  • zkušenosti s činností na zahraničních univerzitách nebo vědeckých institucích;
  • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.

Další požadavky na uchazeče:

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pozici ve výjimečném případě bez udání důvodu neobsadit nebo zrušit výběrové řízení.

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem, seznamem publikační činnosti, scanem dokladů o dosaženém vzdělání zasílejte na e-mailovou adresu dagmar.petrzelova@upol.cz.

Uzávěrka přihlášek je stanovena na 19. 6. 2020.

Zpět