Na univerzitě je vyhlášený nový ročník soutěže o rozvojové projekty

Rektorát UP.
Foto: Milada Hronová
pondělí 24. září 2018, 8:00 – Text: (red)

Rektor Jaroslav Miller vyhlásil šestý ročník Soutěže o rozvojové projekty v rámci institucionálního plánu Univerzity Palackého (FRUP).

Zájemci mohou do soutěže podávat projekty, které podpoří pedagogickou práci akademických pracovníků a přispějí k profilaci a inovaci studijních programů na úrovni předmětů/kurzů. Termín podání přihlášek je do 31. 10. 2018 do 17.00 hod.

Očekávají se projekty zaměřené na inovace předmětů a rozvoj stávajících laboratoří, ateliérů a výukových pracovišť formou nákupu laboratorního vybavení, technických pomůcek, SW a knih spojených s výukou a přípravu výukových materiálů. Minimální výše jednoho projektu je 50 tisíc Kč (není možno nárokovat investiční náklady).

Přihlášky se podávají pouze elektronicky, bližší informace ZDE.