Čestné uznání rektora UP autorům odborných knih 2018

pondělí 3. září 2018, 1:16 – Text: RW

Ve snaze zvýšit prestiž vědecké práce na UP rektor uděluje každý rok autorům vybraných odborných knih z řad zaměstnanců UP Čestné uznání.

Text vyhlášení Čestného uznání rektora Univerzity Palackého v Olomouci autorům odborných knih 2018 je uveden v přiloženém dokumentu, dále je připojena Příloha: Průvodní list. Poučení o zpracování osobních údajů v rámci soutěže je k dispozici zde
Termín a způsob přijímání návrhů, dle vyhlášení, je do 1. října 2018 na Oddělení vědy a výzkumu příslušné fakulty.