Asistent/asistentka v oboru matematika (úvazek 0,5)

úterý 15. leden 2019, 11:25

Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení, hledá vhodné kandidáty a kandidátky na obsazení akademické pozice

Asistent v oboru matematika

Pracoviště: katedra matematické analýzy a aplikací matematiky (Informace o katedře a její činnosti)
Počet pozic: 2
Úvazek: 0,5
Předpokládaný nástup: 1. 3. 2019

Požadavky:

  • vzdělání získané absolvováním magisterského studijního programu v oboru Matematika nebo Aplikovaná matematika;
  • praxe minimálně 2 roky v oboru;
  • předpoklady pro pedagogickou a odbornou či vědeckou publikační činnost;
  • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.

Další požadavky na uchazeče:

  1. Akceptace „Poučení o zpracování osobních údajů uchazeče o zaměstnání“;
  2. Předpoklady pro aktivní spolupráci na rozvoji pracoviště;
  3. Bezúhonnost (dokládá se na základě vyžádání).

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pozici ve výjimečném případě bez udání důvodu neobsadit nebo zrušit výběrové řízení.

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem, seznamem publikační činnosti, scanem dokladů o dosaženém vzdělání zasílejte na e-mailovou adresu dagmar.petrzelova@upol.cz.

Uzávěrka přihlášek je stanovena na 16. 2. 2019.