Aktuální nabídka vzdělávacích kurzů CŽV UP

pátek 12. říjen 2018, 9:19 – Text: KTČ

Vážené kolegyně, vážení kolegové, pro 2. pololetí roku 2018 jsme pro vás ve spolupráci s jednotlivými fakultami opět připravili zajímavou a pestrou nabídku vzdělávacích kurzů. Nabízené kurzy jsou realizované v rámci vzdělávacího modulu „Další vzdělávání pracovníků UP“ a jsou určeny pro akademické i neakademické pracovníky UP. Kurzy jsou pro zaměstnance UP zdarma.

Přihlašovat se můžete od čtvrtka 11. října 2018 od 8:00 na portálu celoživotního vzdělávání, kde naleznete i bližší informace o připravených kurzech.

Aktuálně jsou vyhlášeny následující kurzy:

Název kurzu (součást UP)

Termín

Čas

 

Říjen

Dítě jako svědek a oběť domácího násilí (FF)

17. 10. 2018

9:00–12:15

Informace + Přihlášení

Podávání a přijímání kritiky (FF)

18. 10. 2018

8:45–13:00

Informace + Přihlášení

Využití simulátorů zdravotního postižení ve výuce budoucích pomáhajících profesionálů (FF)

31. 10. 2018

8:00–11:15

Informace + Přihlášení

Listopad

Finanční gramotnost (PŘF)

 1. 11. 2018

8:00–13:00

Informace + Přihlášení

Elektronické informační zdroje (RUP)

 7. 11. 2018

9:00–12:30

Informace + Přihlášení

Jak na konflikty mezi lidmi? (PF)

 9. 11. 2018

9:00–13:00

Informace + Přihlášení

MS Word – hromadná korespondence (ODV)

12. 11. 2018

9:00–12:15

Informace + Přihlášení

MS Excel – tabulky a základní vzorce (ODV)

14. 11. 2018

9:00–12.15

Informace + Přihlášení

Kurz první pomoci/ laická kardiopulmonální resuscitace (KPR) (LF)

15. 11. 2018

14:00–17:15

Informace + Přihlášení

Aplikace správního řádu na procesy podle zákona
o vysokých školách (PF)

16. 11. 2018

9:00–12:00

Informace + Přihlášení

Bezpečnost na internetu (ODV)

19. 11. 2018

15:00–18:15

Informace + Přihlášení

Psychohygiena a její vliv na zdraví člověka (FF)

20. 11. 2018

8:45–13:00

Informace + Přihlášení

Podávání a přijímání kritiky (FF)

21. 11. 2018

8:45–13:00

Informace + Přihlášení

Elektronické informační zdroje (RUP)

21. 11. 2018

9:00–12:30

Informace + Přihlášení

Základní principy záchrany života s využitím AED (FZV)

22. 11. 2018

13:00–17:00

Informace + Přihlášení

MS Excel – použití pokročilých funkcí (ODV)

23. 11. 2018

9:00–12:15

Informace + Přihlášení

Současné trendy prezentování (ODV)

26. 11. 2018

15:00–18:15

Informace + Přihlášení

Psychohygiena a její vliv na zdraví člověka (FF)

29. 11. 2018

8:45–13:00

Informace + Přihlášení

Hodnocení kvality výuky na UP (ODV)

30. 11. 2018

9:00–12:15

Informace + Přihlášení

Výzvy ve vzdělávání současné generace studentů (mileniálů) v prostředí českého vysokého školství (PF)

30. 11. 2018

9:00–13:00

Informace + Přihlášení

Prosinec

MS Word – stylování dokumentu (ODV)

 7. 12. 2018

9:00–12:15

Informace + Přihlášení

prof. Mgr. MgA. Vít Zouhar, Ph.D. | prorektor pro studium
Mgr. Bc. Klára Tesaříková Čermáková | vedoucí Oddělení dalšího vzdělávání RUP