Základní výcvik v mediaci (4. blok)

23. listopad – 25. listopad 2023

Kurz

Vzdělávání v mediaci, připravené Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, je jedinečné v tom, že je jako jediné v ČR poskytované veřejnou univerzitou v rámci jejího celoživotního vzdělávání. Je zaměřené na získání základních znalostí a dovedností pro výkon profese mediátora. Vzdělávací program je základem přípravy ke zkouškám mediátora. Získané znalosti a dovednosti jsou však široce využitelné v dalších profesích i v osobním životě. Důraz je kladen na interaktivní formu se snahou reagovat na vzdělávací potřeby účastníků. Výcvik staví na vyváženém propojení vědomostí s praktickými dovednostmi a zkušenostmi, na úzké spolupráci akademické půdy a praxe. Tomu také odpovídá složení lektorského týmu.

Lektorský tým: 
doc. PhDr. LENKA HOLÁ, Ph.D.
RNDr. JIŘÍ PLAMÍNEK, CSc.
PhDr. DANA RABIŇÁKOVÁ

Cíle vzdělávacího programu:
Absolvent získá znalosti o konfliktech a různých metodách jejich řešení. Seznámí se s tím, co je mediace, jak je charakterizovaná a na jakých principech funguje. Bude umět navázat respektující a důvěryhodný vztah s klienty, strukturovat proces mediace a vést ho s využitím zejména technik aktivního naslouchání a vyjednávání. Bude mít přehled o oblastech uplatnění mediace. Vzdělávací program je základem přípravy ke zkouškám mediátora. Znalosti a dovednosti jsou však široce využitelné v osobním i profesním životě.
Výcvik probíhá interaktivní formou, po krátkém výkladu tématu vždy následují praktická cvičení, trénink v modelových situacích, diskuze. Lektoři vycházejí ze zkušeností účastníků, poskytují zpětnou vazbu, vytváří bezpečné prostředí pro sdílení a rozvoj. I když má výcvik daný obsah, snažíme se ho přizpůsobit potřebám účastníků.

Témata jednotlivých vzdělávacích bloků:
Výcvik je rozdělený do čtyř třídenních bloků po 25 hodinách.
1. Konflikty, způsoby řešení konfliktů, mediace, principy mediace
2. Proces mediace, komunikační techniky
3. Účastníci mediace, jejich role a vztahy, role mediátora
4. Etický rámec mediace, oblasti uplatnění mediace

Cílová skupina:
Výcvik je určený budoucím mediátorům, ale také těm, kteří při výkonu svého povolání potřebují umět řešit konfliktní situace – advokátům, soudcům, podnikovým právníkům, vedoucím pracovníkům, personalistům, sociálním pracovníkům, psychologům, pedagogům, pracovníkům veřejné správy, policistům, poradenským pracovníkům a dalším zájemcům o problematiku mediace.

Místo

Právnická fakulta UP
Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)