Studentská literárněvědná konference 2021

27. duben 2021 - 29. duben 2021

Devatenáctý ročník

Ve dnech 27.–29. dubna 2021 se v online podobě uskuteční Studentská literárněvědná konference, pořádaná Ústavem pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., a Katedrou bohemistiky FF UP. Program konference naleznete v příloze. Link na konferenci: https://cesnet.zoom.us/j/98661934912.

Místo

online

Přílohy