EME2021 - Aktuální výzvy primárního vzdělávání matematice v 21. století

21. duben 2021 - 23. duben 2021

25. vědecká konference s mezinárodní účastí 

Konference se koná 21. – 23. 4. 2021 online (z Olomouce, ČR) pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr. Libuše Ludíkové, Ph.D.

Konference bude zahájena 21. 4. 2021 odpoledne a další jednání v sekcích budou probíhat 22. – 23. 4. 2021.

Cílem konference je prezentace původních výsledků vědeckovýzkumné a odborné práce v oblasti matematiky a didaktiky matematiky, zaměřené na aplikaci v primárním matematickém vzdělávání a ve vysokoškolské přípravě učitelů.

Jednací jazyky: angličtina, čeština, slovenština, polština.

Hlavní témata konference:

  • Cesty k rozvoji osobnosti žáka v matematice v 21. století
  • Vzdělávání a osobnost učitele 21. století
  • Matematická pregramotnost a gramotnost
  • Digitální gramotnost a rozvoj informatického myšlení v primárním vzdělávání matematice
  • Zkušenosti a reflexe distanční online výuky matematiky

Za online účast na konferenci se konferenční poplatek neplatí.

Místo

online

Přílohy