Promoce absolventů Ph.D. a předání jmenovacích dekretů docentům

31. květen 2019, 11:00 – 13:00

Slavnostní akt UP

Promoce absolventů doktorského studijního programu Lékařské fakulty UP, Právnické fakulty UP, Filozofické fakulty UP, Přírodovědecké fakulty UP, Pedagogické fakulty UP, a předání jmenovacích dekretů docentům, kteří se habilitovali na Cyrilometodějské teologické fakultě UP, Pedagogické fakultě UP, Přírodovědecké fakultě UP, Filozofické fakultě UP, Fakultě tělesné kultury UP a Lékařské fakultě UP se uskuteční v 11:00.

Pořádá

Univerzita Palackého v Olomouci

Místo

aula Pedagogické fakulty UP

Přílohy