Aktuální metodologické výzvy ve výzkumech orientovaných na pohybovou aktivitu

24. září 2018, 10:30 – 12:00

Habilitační přednáška

Děkan a Vědecká rada FTK UP zvou všechny zájemce na habilitační přednášku Mgr. Romana Cuberka, Ph.D., která má název Aktuální metodologické výzvy ve výzkumech orientovaných na pohybovou aktivitu. Přednáška se koná v rámci habilitačního řízení v oboru Kinantropologie v průběhu veřejné části zasedání Vědecké rady FTK UP dne 24. září 2018 od 10:30 v zasedací místnosti NA 309.

Pořádá

Fakulta tělesné kultury UP

Místo

FTK UP, zasedací místnost NA 309

Přílohy