Hodnocení individuální odezvy organismu na tréninkový a hypoxický stresový podnět

24. září 2018, 12:00 – 13:30

Habilitační přednáška

Děkan a Vědecká rada FTK UP zvou všechny zájemce na habilitační přednášku Mgr. Michala Botka, Ph.D., která má název Hodnocení individuální odezvy organismu na tréninkový a hypoxický stresový podnět pomocí variability srdeční frekvence. Přednáška se koná v rámci habilitačního řízení v oboru Kinantropologie v průběhu veřejné části zasedání Vědecké rady FTK UP dne 24. září 2018 od 12:00 v zasedací místnosti NA 309.

Pořádá

Fakulta tělesné kultury UP

Místo

FTK UP, zasedací místnost NA 309

Přílohy