Zrod soudobého Středoevropana

19. září 2018 - 21. září 2018

Mezinárodní odborná konference

Mezinárodní konference, které se zúčastní významní historici a kunsthistorici specializující se na období 19. a 20. století, bude časově pokrývat období od osvícenství až po současnost, přičemž těžiště většiny historických referátů bude ležet v tzv. dlouhém 19. století.

U příležitosti 170. výročí zasedání Kroměřížského sněmu, jenž v pohnutém revolučním roce 1848 usiloval o sestavení první neoktrojované ústavy v habsburské monarchii, se schází přední historičky a historikové, aby debatovali o klíčových aspektech formující se občanské společnosti ve střední Evropě a jejím dalším vývoji.

Program a podrobné informace

Pořádá

Univerzita Palackého v Olomouci s Muzeem umění

Místo

Kroměřížský zámek

Přílohy