Budoucnost EU a evropského práva

19. duben 2018 - 20. duben 2018

Mezinárodní vědecká konference

Jean Monnet Centrum of Excellence v oboru evropského práva na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Českou asociací pro evropská studia vás srdečně zvou k účasti na mezinárodní multidisciplinární vědecké konferenci s názvem Budoucnost EU a evropského práva (včetně relevantních otázek vnitrostátního práva členských států).

K účasti zve doc. et doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D., vedoucí JMCE. První den konference, čtvrtek 19. 4., je vyhrazen plenárnímu zasedání za účastni zástupců Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina.

Více zde.

Program v ČJ

Program v AJ

Pořádá

Jean Monnet Centrum of Excellence v oboru evropského práva na PF UP, Česká asociace pro evropská studia

Místo

Právnická fakulta UP, tř. 17. listopadu 8

Přílohy