Přednáškový večer Spolku lékařů v Olomouci

11. duben 2018, 16:00 – 19:00

Téma: Epidemiologie vybraných infekčních a neinfekčních onemocnění

Ústav preventivního lékařství LF UP v Olomouci

Koordinátor: doc. MUDr. Helena Kollárová, Ph.D.

Epidemiologie vybraných infekčních a neinfekčních onemocnění

 1. Epidemiologie, diagnostika a léčba nozokomiální pneumonie u pacientů v intenzivní péči
  MUDr. Radovan Uvízl, Ph.D. (přednáška v rámci habilitačního řízení)
  Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LF UP a FNOL
 2. Profesní infekce u zdravotníků v České republice v letech 2008-2016
  Zatloukalová S.
 3. Epidemiologie a prevence infekcí spojených se zdravotní péčí
  Matoušková I.
 4. Nepřímé metody detekce inzulinové rezistence pro prevenci metabolického syndromu
  Štěpánek L.
 5. Cronobacter spp. - skrytá hrozba?
  Holý O.

Pořádá

Spolek lékařů v Olomouci

Místo

Teoretické ústavy LF UP, Hněvotínská 3

Přílohy