Jan Royt: Bůh a jeho zobrazení v různých náboženských konfesích v průběhu staletí

21. březen 2018, 14:00 – 15:30

Přednáška v rámci kurzu Současná chemie

Hostem profesora Pavla Hobzy bude historik umění a současný prorektor Univerzity Karlovy Jan Royt, který se zabývá zejména starším uměním od raně křesťanské epochy až po konec baroka.

Pořádá

Přírodovědecká fakulta UP

Místo

Přírodovědecká fakulta, tř- 17. listopadu 12, aula

Přílohy