Autogenní trénink - první stupeň

16. březen 2018 - 17. březen 2018

Seminář zaměřený na osvojení si základního stupně autogenního tréninku

Účastníci budou nejdříve seznámeni s definicí AT, jeho historickými kořeny a s kontextem vzniku metody. Zjistí, jaké byly provedeny studie působení metody (na psychologické, neurobiologické a fyziologické úrovni) a její efektivitu při poruchách zdraví. Dále účastníci získají informace, jaké indikace a kontraindikace jsou u AT a jaké jsou možnosti preventivního použití u rizikových skupin a zdravých jedinců za účelem zvýšení kvality jejich života (speciálně pro využití v pomáhajících profesích). Nejdelší část bude tvořit výklad metodiky a získání praktické zkušenosti s nácvikem jednotlivých kroků a jejich sdílení ve skupině. Na závěr se bude věnovat pozornost řešení případných problémů při metodě a proběhne reflexe k semináři. Ve všech částech semináře bude podporována diskuze účastníků.

Podrobné informace

Přihlášení na www.czv.upol.cz

Pořádá

Cyrilometodějská teologická fakulta UP

Místo

Cyrilometodějská teologická fakulta UP, Univerzitní 22

Přílohy