Kurt Schubert, the Founder

14. březen 2018, 17:00 – 19:00

Slavnostní uvedení sborníku Judaica Olomucensia

Sborník, sestavený z příspěvků vedoucích a spolupracovníků organizací, jejichž zakladatelem se stal prof. Kurt Schubert, vychází u příležitosti významných životních a profesních jubileí manželů Schubertových a mapuje jak činnost obou akademiků, tak aktivity jednotlivých institucí. Sborník představí a uvedou dvě přednášky. Dr. Eva Schubert, dcera manželů Schubertových, promluví o svém dětství v prostředí akademické rodiny a poskytne několik osobních postřehů o Kurtu Schubertovi v roli otce, akademika a v neposlední řadě i iniciátora myšlenky založení Centra judaistických studií na Univerzitě Palackého (CJS). O počátcích i současném vývoji a směřování olomoucké judaistiky pak promluví její zakladatelka, prof. Ingeborg Fialová-Fürts.

www.jud.upol.cz

Pořádá

Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových FF UP

Místo

Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových FF UP, třída svobody 26, 1. patro

Přílohy