Větrání - Zimní dolování

10. únor 2018, 08:15 – 19:00

Pěší turistika s FTK a Radostí z pohybu

Zimní putování provede příznivce pěší turistiky po důlních stezkách na Hřebečovském hřbetu mezi Moravskou Třebovou a Svitavami. Zajímavostí je tu celá řada - přesunutý kostelík na tunelem, vyhlídka na Moravskou Třebovou, opuštěné důlní štoly, rezavý potok, také rozhledna... Sraz v 8:15 před hlavním nádražím v Olomouci, návrat před 19. hodinou. Více informací na www.radostzpohybu.cz/vetrani.

Pořádá

Fakulta tělesné kultury UP

Místo

Koclířov (okres Svitavy)

Přílohy