Ing. Bronislava HOŠKOVÁ

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585631167

Zahraniční oddělení

Rektorát UP

Křížkovského 8

3.24

Ekonomický referent pro ZO

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.