Fenomén tanztheater a jeho přesahy do současnosti

20. listopad 2019, 11:30 – 13:00

Přednáška v rámci Týdne humanitních věd

Na konci 60. a začátku 70. let se v poválečném Západním Německu začala na oficiálních baletních scénách etablovat nová taneční forma, kterou dnes známe pod pojmem tanztheater. Choreografové a choreografky, mezi nimiž nejvíce vynikla Pina Bausch, kombinovali tanec, každodenní pohyb a nezřídka i mluvené slovo v téměř hybridní tanečně-situační choreografické tvary, což mělo za důsledek nepochopení veřejnosti, někdy i tanečníků souboru. Již v 80. letech však dostáli tito tvůrci uznání nejen pro svébytnou poetiku a experimentální choreograficko-režijní postupy, ale zejména pro politický a společenskokritický rozměr svých děl. Jak jde tanec a explicitní společenská angažovanost dohromady? Čím jsou pro nás tvůrčí metody tanztheateru spojující choreografické a divadelní postupy inspirativní dodnes?

Místo

Umělecké centrum UP, Univerzitní 3, MP

Přílohy