Otázky práva obchodních korporací a práva soutěžního 2019

29. květen 2019, 13:00 – 16:00

Odborný seminář

Program:
13:00 - 14:15
1. Otázky práva obchodních korporací

 

 • Zahájení semináře
 • Michal Černý Ph.D., Právnická fakulta UP:
  Očekávané změny v právní úpravě valné hromady kapitálových společností se zaměřením nejen na právní jednání elektronickou cestou v projednávané novele Zákona o obchodních korporacích
 • Mgr. Dorota Płonková, Právnická fakulta UP:
  Připravované změny v postavení statutárního orgánu obchodní korporace, zejména kapitálových společností v projednávané novele Zákona o obchodních korporacích
 • Tereza Tina Rašťáková. Právnická fakulta UP:
  Zatracený převod podílu ve veřejné obchodní společnosti
 • Diskuze

14:15 - 14:30
Coffee Break

14:30 - 15:30
2. Otázky soutěžního práva

 • JUDr. Michal Petr Ph.D., Právnická fakulta UP:
  Pojem soutěžitele podle Občanského zákoníku a podle soutěžního práva
 • JUDr. Ondřej Dostal, Právnická fakulta UP:
  Compliance v oblasti hospodářské soutěže
 • Diskuze
 • Závěrečné slovo

Pořádá

Katedra soukromého práva a civilního procesu PF UP

Místo

Právnická fakulta UP, tř. 17. listopadu 8, budova A, učebna U3

Přílohy