Přednáškový večer Spolku lékařů v Olomouci

6. únor 2019, 16:00 – 18:00

Odborné přednášky

II. interní klinika - gastroenterologická a geriatrická LF UP a FN Olomouc    

Garant: doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.         

Program:

  • Diagnostika karcinomu pankreatu - kde jsme a kam směřujeme?     
    doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.             
  • Diabetes mellitus a karcinom pankreatu
    prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA
    III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu, VFN a 1. LF UK Praha

Pořádá

Spolek lékařů v Olomouci

Místo

Teoretické ústavy LF UP, Hněvotínská 3, malá pravá posluchárna

Přílohy