Psychosociální rizikové a ochranné faktory a resilience

25. leden 2019 - 26. leden 2019

Kurz v rámci Celoživotního vzdělávání UP

Další kurz v rámci Celoživotního vzdělávání UP z cyklu Psychosomatika: Psychosociální rizikové a ochranné faktory a resilience – nástroje pro zjišťování vztahového stylu, stresorů v dětství a v dalším průběhu život.

PROGRAM SEMINÁŘE
Pátek 25. ledna 2019 (17.00 – 20.15)
Seznámení s jednotlivými vztahovými styly v dospělosti. Přehled diagnostických metod, kterými se měří vztahová úzkostnost a vyhýbavost. Dotazník ECR-R a jeho využití. Způsoby chování v nemoci, jejich souvislost se vztahovým stylem (modelové příklady).

Sobota 26. ledna 2019 (9.00 – 16.45)
Seznámení s dotazníky na traumatizaci v dětství a pozdějším životě (CTQ a LSC-R) a na posouzení resilience (BRS) a s možnosti jejich využití v praxi. Rizikové a ochranné faktory podílející se na vzniku a udržování psychosomatických onemocnění. Modelové příklady psychosomatických pacientů – diagnostické posouzení, rozpoznání pravděpodobných rizikových a ochranných faktorů.

oushi.upol.cz/psychosomatika

Program v PDF

Pořádá

Cyrilometodějská teologická fakulta UP

Místo

CMTF UP, Univerzitní 22, Olomouc

Přílohy