4. workshop/hackathon pokročilého racionálního návrhu léčiv

21. leden 2019 - 25. leden 2019

Mezinárodní workshop zaměřený na metody racionálního návrhu léčiv

4ADD workshop/hackathon is focused on the use of in silico drug design tools and approaches in the drug design and optimimization. We will cover both structure-based drug design (molecular docking, molecular dynamics, structural bioinformatics tools) and ligand-based drug design (QSAR, pharmacophores, deep learning). Hackathon on the last day is the best opportunity to try your skills on our ligand selection challenge.

Detailed information

Pořádá

Katedra fyzikální chemie PřF UP

Místo

Přírodovědecká fakulta UP, tř. 17. listopadu 12, místnost 3.02

Přílohy