PhD existence

21. leden 2019 - 22. leden 2019

Konference

ve dnech 21. a 22. ledna 2019 se v historickém univerzitním městě Olomouc uskuteční další, tentokrát již devátý, ročník konference (nejen) o doktorandech a pro doktorandy zvané PhD Existence. Tento rok se budeme zabývat tématem Tělo a mysl, protože při doktorském studiu bychom neměli, slovy sira Kennetha Robinsona, zapomínat na to, že tělo není pouhým dopravním prostředkem pro hlavu. Tělo a mysl jsou si vzájemnými partnery, a zvláště v psychologii tento fakt v různých obměnách zaznívá velmi často (někdy z oblasti psychosomatických přístupů, jindy třeba z oblasti psychofyziologických výzkumů).

Rádi bychom Vás tímto pozvali k aktivní účasti formou ústního příspěvku, workshopu nebo posteru. Podmínky pro příspěvky jsou uvedeny na webu PhD Existence pod záložkou Registrace. Jako každý rok budeme usilovat o indexaci sborníku z konference ve Web of Science (v čemž jsme doposud byli úspěšní), čímž Váš příspěvek může získat také ohlas přesahující pouhé vystoupení na konferenci.

Pokud byste se rádi zúčastnili konference pasivně, i tak Vás v Olomouci rádi uvidíme. PhD Existence představuje mnohými vítanou pravidelnou příležitost setkávat se s kolegy z akademické sféry i z oblastí psychologické praxe, a tak Vám i pasivní účast může mnohé nabídnout.

Adresa konference: phdexistence.cz

Pořádá

Katedra psychologie FF UP

Místo

Umělecké centrum UP

Přílohy