Šlo smrti zabránit?

13. prosinec 2018, 08:30 – 10:00

Možnosti včasné identifikace rizikových faktorů v rodině zemřelých kojenců

Cílem workshopu je seznámení se s problematikou možností a limitů identifikace rizikových faktorů vedoucích ke smrti dítěte v kojeneckém věku. Součástí workshopu je skupinová práce zaměřená na identifikaci rizik v rodině a formulace návrhu opatření. Závěrem proběhne skupinová prezentace výstupů a zhodnocení jejich využití.
Workshop vede Mgr. Ivana Olecká, Ph.D. z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a MUDr. Tomáš Olecký.
Worshop je organizován a finančně podpořen projektem CMTF_ 2018_001 Inovace služeb pro rodiny v České republice.

Kontaktní osoba: Mgr. Zlatica Dorková, Ph.D., zlatica.dorkova@upol.cz, tel. 585 637 199

Pořádá

Katedra křesťanské sociální práce CMTF

Místo

Na Hradě 5, Olomouc, 4. podlaží, učebna H2

Přílohy