Ochrana ovzduší: role práva, vědy a politiky

14. únor 2018, 09:00 – 15:00

Konference

Luděk Plachký, student PF UP, v rámci svého projektu podpořeného Nadačním fondem UP pořádá jednodenní multioborovou konferenci Ochrana ovzduší: role práva, vědy a politiky. Odborné setkání se uskuteční přímo na právnické fakultě 14. února. Své příspěvky na něm přednesou odborníci z Akademie věd, Úřadu vlády, z Ministerstva životního prostředí, Krajských úřadů Olomouckého a Moravskoslezského kraje, z olomouckého a opavského magistrátu a také studenti Environmentální právní kliniky při PF UP a studenti Slezského gymnázia v Opavě působící v Projektu Emise.

Program konference najdete v příloze. Zájemci o účast se mohou hlásit na e-mail ludek.plachky01@upol.cz do 7. února.

Pořádá

Luděk Plachký, Právnická fakulta UP

Místo

Právnická fakulta UP, budova A, rotunda

Přílohy