Okno do praxe

13. únor 2018, 13:00 – 16:00

Setkání zaměstnavatelů a studentů přírodovědených oborů

Pro obory chemie, biologie a ekologie se setkání uskuteční v aule, pro obory matematika a informatika, fyzika a vědy o Zemi v učebně 3.005.
www.oknodopraxe.upol.cz

Pořádá

Přírodovědecká fakulta UP

Místo

Přírodovědecká fakulta, tř. 17. listopadu 12

Přílohy