Mgr. Jakub Korda, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633487, 731476294

Děkanát - vedení FF UP

Filozofická fakulta

Katedra divadelních a filmových studií

Filozofická fakulta

Univerzitní 3, 5

3.28

  • (Děkanát - vedení FF UP)
  • odborný asistent (Katedra divadelních a filmových studií)

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Člen AS UP/komise AS UP (20. 11. 2011 – 1. 4. 2020)
  • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 9. 2014 – 31. 8. 2020)

Vědecká společnost

  • CEFS - Česká společnost pro filmová studia (člen, 2014–)

Odborná komise

  • Komise pro vnější vztahy - Statutární město Olomouc (člen, 2016–2018)

Redakční rada

  • Iluminace (člen, 2017–)

Redakční kruh

  • QTV - časopis o historii a teorii televize, FSV UK (člen, 2017–2019)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Korda J. Reklama jako předmět televizního kriticismu. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica. 2006. (ČLÁNEK)
Jedličková J., Jansová I., Chlumská E., Korda J. Boření mýtů: K současné neheteronormativní televizní seriálové produkci. 2015. (KNIHA - CELEK)
Jedličková J., Jansová I., Chlumská E. Mythbusting About Contemporary Non-heteronormative Mythbusting: About Contemporary Non-heteronormative Television Serials. In Korda J. (Eds.) 2015. (KNIHA - CELEK)
Korda J. Úvod do studia televize 2. 2014. (KNIHA - CELEK)
Korda J. Komplexní televize v kontextu výzkumu televizního narativu a seriality. Komplexní televize. Poetika současného televizního vyprávění. 2019. (KAPITOLA V KNIZE)
Korda J. Re-living History in Science Television Documentary: D-day As It Happens. Where Is History Today? New Ways of Representing the Past. 2015. (KAPITOLA V KNIZE)
Korda J. Workshop on research methods with Matt Hills. 2018. (KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ)
Korda J. Když si televize značkuje svůj prostor. Iluminace. 2013. (RECENZE)
Korda J. Jason Mittell - Komplexní televize : poetika současného televizního vyprávění. Jason Mittell - Komplexní televize : poetika současného televizního vyprávění. 2019. (PŘEKLAD)
ČLÁNEK
Korda J. Spaced - flákačský sitcom. Cinepur. 2009.
Korda J. Když hvězdy tančí pro koncesionáře. A2 : kulturní týdeník. 2008.
Korda J. Masmédia jsou nejen zlý čaroděj. A2 : kulturní týdeník. 2008.
Korda J. Jen další peníze od diváků? A2 : kulturní týdeník. 2007.
Korda J. Alias: mýdlový špionážní seriál. A2 : kulturní týdeník. 2006.
Korda J. Místo činu: Las Vegas - Miami - New York. A2 : kulturní týdeník. 2006.
Korda J. Ztraceni - dobrý kultovní design. A2 : kulturní týdeník. 2006.
Korda J. Televizní žánry. Cinepur. 2005.
Korda J. Thriller Michaela Jacksona. Cinepur. 2004.
Korda J. Werner Herzog - Lekce temnoty. Cinepur. 2003.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Korda J., Petřková A. Obraz stáří ve filmech F. T. Fridrikssona a jeho refelxe. Třetí věk trojí optikou - Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Socioloigca ? Andragogica. 2005.
KNIHA - CELEK
Křipač J., Klusáková V., Korda J. Filmové a televizní instituce na Moravě po roce 1989. 2010.
Korda J. Úvod do problematiky televize - televizní tok, vyprávění, televizní žánry. Film, divadlo, média / Formování kompetencí středoškolských učitelů v oblasti filmové, mediální a divadelní výchovy. 2008.
Korda J. Dějiny světové kinematografie - Americká kinematografie po 2. sv. válce. Dějiny světové kinematografie - Americká kinematografie po 2. sv. válce. 2007.
Korda J. Dějiny světového filmu - Americká kinematografie po 2. sv. v. Dějiny světového filmu - Americká kinematografie po 2. sv. v. 2007.
Korda J., Holý Z. Úvod do filmu. Úvod do filmu. 2005.
Korda J. Úvod do studia televize. Úvod do studia televize. 2005.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Korda J. Kořeny (The Roots). Film, divadlo, média / Formování kompetencí středoškolských učitelů v oblasti filmové, mediální a divadelní výchovy. 2008.
Korda J. Reklamní spot - žánr. Film, divadlo, média / Formování kompetencí středoškolských učitelů v oblasti filmové, mediální a divadelní výchovy. 2008.
Korda J. The Guardian - Points of View (televizní reklama). Film, divadlo, média / Formování kompetencí středoškolských učitelů v oblasti filmové, mediální a divadelní výchovy. 2008.
Korda J. Zpravodajství - žánr. Film, divadlo, média / Formování kompetencí středoškolských učitelů v oblasti filmové, mediální a divadelní výchovy. 2008.
Korda J. 1984 - reklama na Apple Macintosh. Film, divadlo, média / Formování kompetencí středoškolských učitelů v oblasti filmové, mediální a divadelní výchovy. 2008.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Korda J., Klusáková V., Bilík P., Vlček P., Ráliš J., Jedličková J. Academia Film Olomouc 2013. 2013.
Korda J., Klusáková V., Bilík P., Vlček P., Ráliš J., Jedličková J. Academia Film Olomouc 2012. 2012.
Bilík P., Klusáková V., Korda J., Dostálek M., Vlček P. Academia Film Olomouc 2010. 2011.
Korda J., Klusáková V., Bilík P., Vlček P., Jedličková J. Academia Film Olomouc 2011. 2011.
Bilík P., Korda J., Dostálek M., Vlček P. Academia Film Olomouc 2009. 2009.
SBORNÍK - CELEK
Vlček P., Klusáková V., Korda J., Bilík P., Holý Z. Katalog - Academia Film Olomouc 2010. 2010.
Korda J., Kubica P. AFO 44 - festivalový katalog. AFO 44 - katalog. 2009.
Vlček P., Korda J., Bilík P. Katalog - Academia Film Olomouc 2009. 2009.
RECENZE
Korda J. Dogville/Grace, hněv boží. Cinepur. 2004.
Korda J. Eija-Liisa Ahtila - The House. Cinepur. 2004.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Divadelní studia - magisterská KDU/DSM LS 0
Divadelní věda KDU/DV ZS Cv 0
Divadelní věda KDU/DV LS Se 0
Exkurze KDU/E ZS Cv 0
Exkurze KDU/E LS Cv 0
Exkurze KDU/ED ZS Cv 0
Obhajoba bakalářské práce KDU/BCDP ZS Se 0
Obhajoba bakalářské práce KDU/BCDU ZS 0
Diplomový seminář 1 KDU/DIS1 ZS Se 0
Diplomový seminář 1 KDU/DIS1 LS Se 0
Diplomový seminář 2 KDU/DIS2 ZS Se 0
Diplomový seminář 2 KDU/DIS2 LS Se 0
Diplomový seminář 3 KDU/DIS3 ZS Se 0
Diplomový seminář 3 KDU/DIS3 LS Se 0
Dějiny med. technologií a institucí KDU/DMTI LS 2
Dějiny med. technologií a institucí KDU/DMTI LS Se 2
Veřejný projekt KDU/VPK ZS Cv 0
Seminář analýzy televize a médií E KDU/SATME LS Se 2
Seminář k diplomové práci 1 KDU/SDU1 LS Se 0
Seminář k diplomové práci 2 KDU/SDU2 LS Se 0
Filmová studia - magisterská KDU/FSM LS 0
Filmová věda KDU/FV LS Se 0
Světový film A KDU/SFA ZS 2
Světový film A KDU/SFA LS 2
Specializační souborná zkouška KDU/SSZU LS Cv 0
Obhajoba diplomové práce KDU/MADP ZS 0
Obhajoba diplomové práce KDU/MADP LS Se 0
Management kultury 1 KDU/MKT1 LS Cv 2
Management kultury 1 KDU/MK1 LS Cv 2
Metodologie odborné práce 1 KDU/MOP1 ZS Se 0
Metodologie odborné práce 1 KDU/MOP1 LS Se 0
Metodologie odborné práce 1 KDU/MOP1K ZS Se 0
Metodologie odborné práce 1 KDU/MOP1K LS Se 0
Metodologie odborné práce 2 KDU/MOP2 ZS Se 0
Metodologie odborné práce 2 KDU/MOP2 LS Se 0
Metodologie odborné práce 2 KDU/MOP2K ZS Se 0
Televizní projekce A KDU/TPA ZS Cv 3
Televizní projekce B KDU/TPB LS Cv 3
Televizní projekce E KDU/TPE ZS Cv 3
Televizní projekce F KDU/TPF LS Cv 3
Teorie TV KDU/TTVB ZS Se 2
Teorie TV KDU/TTVM LS Se 2
Teorie TV KDU/TTVM LS 2
Television studies a nová média A KDU/TVMNA ZS 2
Odborná praxe - film KDU/ODPFK ZS Cv 0
Odborná praxe - film KDU/ODPFK LS Cv 0
Odborná praxe KDU/ODPK ZS Cv 0
Television studies a nová média H KDU/TVMNH ZS 2
Televizní a rozhlasová studia KDU/TVRM LS 0
Úvod do mediálních studií KDU/UMS LS 2
Úvod do studia televize KDU/UST ZS 2
Úvod do studia televize 1 KDU/UST1 ZS 2
Úvod do studia televize 1 KDU/UST1K ZS 0
Úvod do studia televize 2 KDU/UST2 LS 0
Úvod do studia televize 2 KDU/UST2K LS 0
Oborový proseminář KDU/OP ZS Se 2
Diplomový seminář 1 KDU/DPS1 LS Se 0
Oborová metodologie KDU/OMI ZS Se 2
Oborová metodologie KDU/OMI ZS 2
Světový film A KDU/SVFA ZS 2

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.