Mgr. Jakub Korda, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633421, 731476294

Katedra divadelních a filmových studií

Filozofická fakulta

Univerzitní 3, 5

3.28

odborný asistent

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
středa 10:00–11:00 online LINK ZA ZOOM: https://cesnet.zoom.us/j/98407625440?pwd=QllSNzByRjE4TkF2S0tTOVhMZjl3Zz09

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Člen AS UP/komise AS UP (20. 11. 2011 – 1. 4. 2020)
  • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 9. 2014 – 31. 8. 2020)

Vědecká společnost

  • CEFS - Česká společnost pro filmová studia (člen, 2014–)

Odborná komise

  • Komise pro vnější vztahy - Statutární město Olomouc (člen, 2016–2018)

Redakční rada

  • Iluminace (člen, 2017–)

Redakční kruh

  • QTV - časopis o historii a teorii televize, FSV UK (člen, 2017–2019)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Jedličková J., Korda J., Szczepanik P. An academic study of research literature on Czech television: The dawn of taking TV seriously. Critical Studies in Television. 2020. (ČLÁNEK)
Korda J. Reklama jako předmět televizního kriticismu. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica. 2006. (ČLÁNEK)
Korda J. Úvod do studia televize 2. 2014. (KNIHA - CELEK)
Korda J. Fikční seriály (nejen) na televizních obrazovkách. Česká kinematografie Situace v roce 2018. 2020. (KAPITOLA V KNIZE)
Korda J. Komplexní televize v kontextu výzkumu televizního narativu a seriality. Komplexní televize. Poetika současného televizního vyprávění. 2019. (KAPITOLA V KNIZE)
Korda J. Re-living History in Science Television Documentary: D-day As It Happens. Where Is History Today? New Ways of Representing the Past. 2015. (KAPITOLA V KNIZE)
Korda J. Když si televize značkuje svůj prostor. Iluminace. 2013. (RECENZE)
Korda J. Jason Mittell - Komplexní televize : poetika současného televizního vyprávění. Jason Mittell - Komplexní televize : poetika současného televizního vyprávění. 2019. (PŘEKLAD)
ČLÁNEK
Korda J. Spaced - flákačský sitcom. Cinepur. 2009.
Korda J. Televizní žánry. Cinepur. 2005.
Korda J. Thriller Michaela Jacksona. Cinepur. 2004.
Korda J. Werner Herzog - Lekce temnoty. Cinepur. 2003.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Korda J., Petřková A. Obraz stáří ve filmech F. T. Fridrikssona a jeho refelxe. Třetí věk trojí optikou - Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Socioloigca ? Andragogica. 2005.
RECENZE
Korda J. Dogville/Grace, hněv boží. Cinepur. 2004.
Korda J. Eija-Liisa Ahtila - The House. Cinepur. 2004.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Seminář analýzy televize a médií A KDU/SATMK LS Se 0
Seminář k diplomové práci 1 KDU/SDU1 LS Se 0
Seminář k diplomové práci 2 KDU/SDU2 LS Se 0
Obhajoba diplomové práce KDU/MADP ZS 0
Metodologie odborné práce 1 KDU/MOP1 ZS Se 4
Metodologie odborné práce 1 KDU/MOP1 LS Se 0
Metodologie odborné práce 1 KDU/MOP1K ZS Se 0
Metodologie odborné práce 1 KDU/MOP1K LS Se 0
Metodologie odborné práce 2 KDU/MOP2 ZS Se 0
Metodologie odborné práce 2 KDU/MOP2 LS Se 0
Metodologie odborné práce 2 KDU/MOP2K ZS Se 0
Metodologie odborné práce 2 KDU/MOP2K LS Se 0
Metodologie odborné práce 1 - film KDU/MPF1K LS Se 0
Metodologie odborné práce 2 - film KDU/MPF2K LS Se 0
Metodologie odborné práce 1 KDU/MTOP1 LS Se 0
Metodologie odborné práce 2 KDU/MTOP2 LS Se 0
Odborná praxe - film KDU/ODPFK ZS Cv 0
Odborná praxe - film KDU/ODPFK LS Cv 0
Odborná praxe KDU/ODPK ZS Cv 0
Odborná praxe KDU/ODPK LS Cv 0
Oborová metodologie KDU/OMI ZS 2
Oborová metodologie KDU/OMI ZS Se 2
Televizní projekce A KDU/TPA ZS Cv 3
Televizní projekce E KDU/TPE ZS Cv 3
Teorie TV KDU/TTVB ZS Se 0
Teorie TV KDU/TTVMI LS Se 4
Teorie TV KDU/TTVMI LS 4
Televizní a rozhlasová studia KDU/TVRB ZS 0
Televizní a rozhlasová studia KDU/TVRM ZS Cv 0
Úvod do mediálních studií KDU/UMS LS 2
Úvod do studia televize KDU/UST ZS 0
Úvod do studia televize 1 KDU/UST1 ZS 0
Úvod do studia televize 2 KDU/UST2 ZS 0
Ročníková práce - film KDU/RPFK LS Se 0
Ročníková práce KDU/RPK LS Se 0
Úvod do studia televize 2 KDU/UST2K LS 8
Veřejný projekt KDU/VPK ZS Cv 0
Diplomový seminář 1 KDU/DIS1 ZS Se 0
Diplomový seminář 1 KDU/DIS1 LS Se 0
Diplomový seminář 2 KDU/DIS2 ZS Se 0
Diplomový seminář 2 KDU/DIS2 LS Se 0
Diplomový seminář 3 KDU/DIS3 ZS Se 0
Diplomový seminář 3 KDU/DIS3 LS Se 0
Diplomový seminář 1 KDU/DPS1 ZS Se 0
Diplomový seminář 1 KDU/DPS1 LS Se 0
Diplomový seminář 2 KDU/DPS2 ZS Se 0
Diplomový seminář 2 KDU/DPS2 LS Se 0
Diplomový seminář 3 KDU/DPS3 ZS Se 0
Diplomový seminář 3 KDU/DPS3 LS Se 0
Divadelní věda KDU/DV ZS Cv 0
Exkurze KDU/E ZS Cv 0
Exkurze KDU/ED ZS Cv 0
Obhajoba bakalářské práce KDU/BCDP ZS Se 0
Obhajoba bakalářské práce KDU/BCDU ZS 0

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.