březen 03/22

21. březen 2019 – 22. březen 2019
Soukromé právo a jeho budoucnost v České republice
Národní konference
22. březen 2019, 10:00–16:30
Workshop Arteca ART-NAT 1
Selekce děl kulturního dědictví a umělecko-historická analýza vybraných děl.
22. březen 2019, 15:00–18:15
Vyrovnávací kurzy matematiky - Analytická geometrie
Vyrovnávací kurzy středoškolské matematiky pro studenty nastupující na podzim do prvních ročníků všech oborů na PřF UP - příprava na přijímací zkoušky i na studium na VŠ.