Tvůrčí psaní

11. prosinec 2021

Kurz

Kurz pod odborným vedením spisovatele Michala Sýkory si klade za cíl vést studenty k osvojení základních postupů a návyků pro vytvoření krátkého prozaického textu (povídky).

Účastníci budou obeznámeni se zákonitostmi tvůrčí práce a geneze textu.
Seminář je postaven na diskusi nad předloženými texty a průběžném plnění zadaných tvůrčích úkolů.
Program semináře se opírá o osvědčenou příručku Davida Morleyho – The Cambridge Introduction to Creative Writing (11. vydání z roku 2014)

Obsah:
Tvůrčí psaní a tvůrčí čtení.
Diskuse nad vybranými uměleckými texty tematizujícími kreativní proces (Georges Perec – “Vzpomínám si”, Lucia Berlinová – “Manuál pro uklízečky” a “Perspektiva” (ze sbírky Manuál pro uklízečky).
Tvůrčí “hry” – metoda OULIPO, “Trigorinův zápisník”.
Individuální kreativní činnost na základě zadaných úkolů a konzultace výsledků.

Místo

Filozofická fakulta UP, Křížkovského 10, učebna 2.40

Přílohy