Navrhujte a prezentujte jako profík. Pokaždé.

6. prosinec 2021, 14:00 – 18:00

Školení pro doktorandy PF UP

Jedinečné školení výhradně určené pro doktorandy PF UP kombinující důraz na obsahovou úroveň prezentace a klíčové dovednosti jejího úspěšného předání posluchačům. 
Školitel: David Svoboda (svobodadavid.cz). 
Termíny: 6. 12., nebo 7. 12. (vždy jen 10 studentů)
Nutno se DOPŘEDU PŘIHLÁSIT na e-mail: michael.kohajda@upol.cz.
Cílem školení je posunout účastníky v jejich stávajících prezentačních dovednostech – od ujasnění myšlenky, procesu přípravy prezentace, jejího nácviku, po vlastní odprezentování před skupinou. Kromě užitečných rad a poznatků z praxe obdrží každý z účastníků individuální zpětnou vazbu a tipy, jak s ní pracovat.
Více na: present-perfect.cz/upol

Pořádá

Právnická fakulta UP

Místo

Právnická fakulta UP (učebna bude upřesněna)

Přílohy