Staňte se profesionály v kultuře a kreativních oborech!

1. prosinec 2021, 17:00 – 20:00

Specializovaný blok prezentací

Specializovaný blok prezentací nabízející definici moderního pojmu „kulturní a kreativní odvětví“ a především doporučující, jak ve sféře KKO hledat praxi či začít s podnikáním.
Soustředit se budeme na evropskou, národní i regionální strategii takzvaných KKO, na aktivity univerzity i na možnosti zapojení se na katederní úrovni. 
Ve druhé části bude objasněno, jaké existují typy subjektů (neziskový i komerční sektor, OSVČ) a jaká pravidla lze očekávat při vstupu do zaměstnání, při samostatné podnikatelské činnosti (freelance) či během zakládání firmy. Cílem je nabídnout praktický návod úspěšného začlenění do praxe již během studia a usnadnění uplatnitelnosti po absolutoriu UP. 
Přednáškový blok je vhodný především pro studenty/absolventy oborů vážících se k informačním technologiím, umění, kultuře, médiím, lingvistice, managementu, marketingu, trávení volného času, pedagogice a vzdělávání. 
Prezentující:
Mgr. Petr Bilík, Ph.D.: Katedra divadelních a filmových studií. Specializace na praktický management kultury, vedoucí Kreativního oddělení UP, ambasador Kreativního Česka.
Mgr. Ondřej Kročil, Ph.D.: Ekonom, vedoucí Katedry ekonomických a manažerských studií FF UP, specialista na podnikání a neziskovou sféru. 
Akce probíhá v rámci projektu Creative University.

Událost na facebooku

Pořádá

Kariérní Centrum UP

Místo

Studentský klub, Zbrojnice, Biskupské náměstí 1

Přílohy