Studia komiksu: reflexe a příležitosti

26. listopad 2021 - 27. listopad 2021

Interdisciplinární vědecké kolokvium věnované oblasti středoevropských studií komiksu

Záměrem kolokvia je navázat na to iniciační konané na půdě FF UP před deseti lety a pokračovat v již nastavené interdisciplinární diskusi v oblasti středoevropských studií komiksu.
Hlavní témata kolokvia by chtěla zahrnout:
1. Československý komiks před rokem 1939,
2. Český a slovenský komiks po roce 2000,
3. Mitteleuropa – komiksové vazby a průniky ve středoevropské prostoru a
4. Karikatura příbuzným komiksu.
Vítány jsou ale též příspěvky věnující se i dalším problémům studií komiksu, které se vyskytly za posledních deset let (od žánrů přes distribuci až po historické a teoretické otázky, např. komparativní studie československé a jiných tradic, role překladového komiksu na rozvoj domácí scény apod.).

Podrobné informace

Pořádá

Centrum pro studia komiksu Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., a FF UP

Místo

online, platforma Zoom

Přílohy