Vývoj a realizace autorského filmu – REACTOR PRO

12. listopad 2021 - 14. listopad 2021, 09:00 – 17:00

kurz celoživotního vzdělávání

Tvůrčí práce s předními talenty současné audiovize. V rámci kurzu Vývoj a realizace autorského filmu budou výrazně preferována osobní témata a individuální pohled, které budou rozvíjeny od námětu po realizaci.
Absolvent bude schopen identifikovat jednotlivé kroky postupu tvůrčí práce od námětu až k realizaci. Osvojí si principy týmové práce a dramaturgického a produkčního rozhodování a plánování. Bude schopen diskutovat ideovou i technickou stránku projektu a podílet se na jeho finalizaci. Lektorka: Beata Parkanová.
Další informace zde.

Místo

prostory KDFS UC UP, Umělecké centrum UP, Univerzitní 3

Přílohy