Diversity: working with difference

11. listopad 2021, 09:00 – 12:00

Kurz celoživotního vzdělávání pro zaměstnance UP

V tomto workshopu bude prozkoumáván koncept rozmanitosti a intersekcionality a jak se projevuje v našich životech jako jednotlivců a komunit. Workshop nám pomůže lépe si uvědomit rozmanitost a mezikulturní rozdíly. Účastníci budou pracovat na skupinových úkolech a zamýšlet se nad tím, jak se různorodost projevuje v jejich pracovním prostředí, a pokusí se najít prostor pro zlepšení takové interakce. Workshop bude veden v anglickém jazyce. In this workshop we explore the concept of diversity and intersectionality and how it plays out in our lives as individuals and as communities. The workshop will help us to become more aware of diversity and of intercultural differences. Participants will also work on group assignments and reflect on how diversity plays out in their working environments and to find room for improvements.

Kurz vede Dr. Elena Valbusa

Registrace

Pořádá

ODV IVV

Místo

online, platforma Zoom

Přílohy